Як взнати який файл теми використовується

Як взнати який файл теми використовується


Іноді буває так, що потрібно внести зміни в тему, але складно взнати який саме файл використовується: archive.php category.php а може і index.php

Цей код додайте в functions.php
[php]
add_filter( ‘template_include’, ‘var_template_include’, 1000 );
function var_template_include( $t ){
$GLOBALS[‘current_theme_template’] = basename($t);
return $t;
}

function get_current_template( $echo = false ) {
if( !isset( $GLOBALS[‘current_theme_template’] ) )
return false;
if( $echo )
echo $GLOBALS[‘current_theme_template’];
else
return $GLOBALS[‘current_theme_template’];
}
[/php]

Для виводу назви файлу (шаблону), додайте цей код, наприклад, в header.php
[php]<?php get_current_template( true ); ?>[/php]